188Bet – 200 lần đầu tiên đặt cọc khuyến mãi October 2020

Published: 27 October 2020.(T&Cs apply 18+)

khuyến mãi tiền thưởng tiền gửi lại tại 188BET 30 lượt, 0,55 Casino phần thưởng giáo khu, 0,55 Live Casino cổ phần thưởng khuyến mãi

Yêu cầu ngay

188BET khuyến mãi các điều khoản và điều kiện cơ bản

 1. Các điều khoản và điều kiện liên quan đến đề xuất đặc biệt (“khuyến mãi”) được tổ chức bởi chủ sở hữu Cube bị hạn chế, cho trang web của bạn www.188BET.com (“188BET“).
 2. Bất kỳ tiền thưởng (ví dụ: tiền gửi lần đầu tiên thêm tiền thưởng/tái xuống thanh toán thêm tiền thưởng/cược miễn phí/miễn phí quay (hoặc các loại tiền thưởng khác giải thưởng) (“thưởng”)), như quy định trong các điều kiện quảng cáo và các điều khoản, và winnings, là không được chuyển nhượng với các tài khoản khác (lưu trong đơn theo quyết định của 188BET). Giải thưởng của bất kỳ khoản tiền thưởng bổ sung và thắng cược phải chịu sự quyết định riêng của 188BET.
 3. Quý khách có thể muốn vào bất kỳ lúc nào bởi 188BET để cung cấp các chi tiết nhận dạng. Nó thực sự là cần thiết mà bạn kịp thời cung cấp các yêu cầu thông tin khi chúng tôi thông báo. Thông tin sẽ được sử dụng theo điều khoản chung & vấn đề. Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu, bạn đồng ý từ bỏ quyền lợi của mình cho bất kỳ số dư nào lưu giữ trong tài khoản 188BET của bạn.
 4. Chương trình khuyến mãi chỉ được giới hạn trong một thời gian để đổi cho mỗi cá nhân/tài khoản/người thân/đối phó hợp pháp có thẩm quyền/địa chỉ email hiện tại/số điện thoại/thiết bị/tài khoản ngân hàng thanh toán (ví dụ: ghi nợ hoặc thẻ phí, và như vậy)/địa chỉ IP/cá nhân chia sẻ môi trường máy tính, ví dụ như trường đại học, thư viện địa phương chung hoặc nơi làm việc. Chúng tôi dự trữ các đặc quyền để rút sự sẵn có của bất kỳ quảng cáo cho bất kỳ người tham gia hoặc lựa chọn của game thủ bất cứ khi nào bạn muốn mà không cần thông báo.
 5. Trong suốt tiếp thị, các hướng dẫn nghiêm ngặt liên quan đến một số lạm dụng tài khoản ngân hàng sẽ được áp dụng. 188BET có quyền loại bỏ các game thủ từ chương trình khuyến mãi hoặc trang web cần bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ đi vào nhiều hơn một tài khoản ngân hàng bên trong quảng cáo. Quyết định về hoạt động nào cấu thành sự lạm dụng nhiều tài khoản là với chính quyền của 188Bet.
 6. Trong suốt tiếp thị, hướng dẫn nghiêm ngặt áp dụng liên quan đến nhu cầu rollover (“yêu cầu rollover”). Tất cả các khoản cược sẽ được sử dụng đối với tất cả các khoản thanh toán xuống và thông số kỹ thuật di chuột quảng cáo trong việc mua, ngoại trừ nếu được đề cập bên trong khuyến mãi một số điều khoản và điều kiện. Bạn sẽ không được phép ra tiền cho đến khi áp dụng thông số kỹ thuật rollover đã được hài lòng.
 7. Việc cần thiết tiếp thị rollover sẽ được tính chỉ sau khi tiền thưởng đã được ghi có vào tài khoản 188BET của bạn.
 8. Nếu yêu cầu di chuột quảng cáo không được đáp ứng trong vòng 90 ngày trong tiền thưởng nhận được ghi (hoặc khoảng thời gian khác như quy định trong điều kiện tiếp thị cụ thể và điều khoản), tiền thưởng đầy đủ và sau đó bất kỳ winnings có thể có khả năng sẽ được bị mất.
 9. Trừ khi tất nhiên được đề cập trong các điều khoản và điều kiện khuyến mãi đặc biệt, chỉ đặt cược vào các mặt hàng của 188BET, ngoại trừ poker và bingo, tạo ra một thành công/thiệt hại trở lại sẽ đóng một vai trò trong điều kiện rollover khuyến mãi.
 10. Thu hút cược, cược bị hủy hoặc vô hiệu, đặt cược vào tỷ lệ cược thấp hơn so với Euro 1,75 hoặc Châu á. 75, hoặc đặt cược cho cả hai cơ hội thậm chí trong suốt một trò chơi cá nhân sẽ không được tính vào tình trạng này.
 11. Yêu cầu di chuột có thể sẽ được coi là hài lòng nếu tài khoản 188BET cân bằng của bạn ít hơn số tiền cược tối thiểu chưa được kích hoạt (tức là 1 USD) mà không có bất kỳ bets nào đang chờ xử lý.
 12. Trước khi yêu cầu rollover quảng cáo thích hợp đã được hài lòng, số dư của bạn có thể sẽ được coi là chứa tiền thưởng thêm vào, cùng với bất kỳ khoản tiền gửi và winnings, cho đến khi đáp ứng các nhu cầu rollover khuyến mãi. Quy định cứng nhắc áp dụng liên quan đến tiền thưởng thêm cũng như bất kỳ winnings nhờ.
 13. Bạn sẽ không được phép hủy bỏ các lợi ích hoặc giải thưởng trong sắp xếp một khi họ được bồi thường.
 14. Chương trình khuyến mãi dành cho những người tham gia nhàn nhã tích cực nguy hiểm tài nguyên trên các trò chơi sử dụng ý định thành công. Theo quyết định của 188Bet, chúng tôi có thể đưa vào tài khoản hoạt động của bạn như là ‘ hôi chơi ‘ khi chúng tôi có một cơ sở hợp lý để nghĩ rằng các hoạt động xuất hiện với chúng tôi như khai thác này tiếp thị hoặc không có bao giờ hiển thị bất kỳ mức độ nguy hiểm với các nguồn tài nguyên cá nhân hoặc mục tiêu đáng kể để thử. Ngay trước khi rút tiền được tinh chế, các hoạt động cá cược của bạn sẽ được kiểm tra. Nên 188BET sẽ đưa vào tài khoản ‘ hôi chơi ‘ đã xảy ra, 188BET lưu trữ quyền giữ lại bất kỳ khoản rút tiền nào và tịch thu toàn bộ lợi ích và bất kỳ khoản thắng cược nào từ tài khoản của bạn.
 15. Thông qua quảng cáo, các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến hành động của người chơi có thể sẽ được thực thi. 188BET có quyền hành động khi nó cảm thấy một người chơi đang tham gia vào bất kỳ sự gian dối hoặc chống lại hoạt động của pháp luật (bao gồm việc có thể là một sự vi phạm trong các quy định gần đây của thẩm quyền) cũng như hành động chống lại bất kỳ game thủ nào được xác định là lạm dụng bất kỳ khía cạnh nào của Marketing. Loại chuyển động này bao gồm, nhưng không bị giới hạn, loại trừ hoặc đình chỉ từ các trang web, và tịch thu các phần thưởng kiếm được vì lạm dụng. Sự lựa chọn mà tập thể dục cấu thành ngược đãi từ tiếp thị là nằm với quản lý của 188BET chỉ theo quyết định của họ.
 16. Các mục nhập gian lận, nhiều hoặc hoàn thành không chính xác sẽ không bao giờ được chấp thuận, các mục này sẽ không bị vi phạm hoặc không hợp đồng với các điều khoản và điều kiện này. Không có trách nhiệm được chấp thuận cho các mục không được mua lại ở tất cả các 188BET.
 17. Chỉ chấp nhận tiền gửi, nơi các xác minh cần thiết được thực hiện sẽ cấu thành quyền tham gia vào bên trong quảng cáo.
 18. 188BET lưu trữ tốt nhất, vào bất kỳ thời gian nào, tùy theo quyết định của bạn, để thay đổi các điều khoản và điều kiện của Marketing chung và cụ thể, bao gồm việc hủy bỏ, thay đổi hoặc treo bất kỳ quảng cáo nào.
 19. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác nhau liên quan đến ý nghĩa của bất kỳ phiên bản giải thích của những quảng cáo cơ bản và điều kiện cụ thể và điều khoản cũng như các ấn bản tiếng Anh, ý nghĩa của phiên bản tiếng Anh sẽ thành công.
 20. Bằng việc tham gia Marketing, bạn đồng ý sử dụng nhãn ban đầu, ghi chú sơ bộ về chân dung, địa chỉ, diện mạo và họ trên trang web và sau đó trong các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo và tiếp thị được tạo ra bởi hoặc trên một phần của 188BET trong bất kỳ báo chí nào nào mà không cần giải quyết thêm và bạn khước từ bất kỳ tuyên bố nào đối với 188BET về vấn đề này. Bạn thừa nhận 188BET có thể sử dụng các thông tin bổ sung đó với hợp đồng của bạn mà không cần phải bồi thường cho cá nhân bạn.
 21. Bạn theo đây chỉ định tất cả các luật bản quyền và quyền tài sản tinh thần khác trong mục nhập của bạn cho việc sử dụng không hạn chế của 188Bet và chấp nhận để làm tất cả các loại công trình này hoặc thực hiện hoặc mua rendering của tất cả các giấy tờ như vậy trong một loại hợp lý để xác nhận việc mua lại các quyền hợp pháp của 188BET.
 22. Công nhân và những người thân yêu của 188BET và bất kỳ đơn vị trực thuộc hoặc liên kết đến 188BET chắc chắn không được phép tham gia quảng cáo. Đối với những sử dụng “chung” nên có nghĩa là cha mẹ, vợ/chồng và kid đồng hành hoặc anh chị em. Giới hạn này cũng liên quan đến các nhân viên cũ và các thành viên trong gia đình của các cựu nhân viên của 188BET (bao gồm bất kỳ đơn vị trực thuộc hoặc kết nối với 188BET) trong thời gian sáu (6) tuần thông qua ngày cuối cùng của công việc với 188BET (như bất kỳ thực thể nào liên kết với 188BET).
 23. Bằng cách tham gia tiếp thị, mọi entrant xác nhận để phát hành, xuất viện và tổ chức 188BET lành tính, cộng sự hợp pháp của họ, các cơ quan, công ty con, nhà tiếp thị liên kết và các cơ quan, nhân viên, cán bộ và giám đốc cụ thể của bạn từ thiệt hại của bạn hoặc mất mát chịu đựng hoặc phải chịu sự chấp nhận của các giải thưởng và/hoặc tham gia vào các quảng cáo.
 24. Bằng cách tham gia quảng cáo, bạn xác nhận rằng địa chỉ nhãn và đường phố được ủy quyền cho tài khoản của bạn phù hợp và được tính đến ngày. Sự cố để cung cấp các chi tiết này có thể dẫn đến truất quyền thi hành thông qua quảng cáo.
 25. Tất cả những người tham gia tham gia vào Marketing phải tuân thủ tất cả các quy định của 188BET, cũng như các thuật ngữ cơ bản & sự cố được liệt kê trên trang web.
 26. Trong trường hợp vi phạm các điều kiện và điều khoản 188BET có quyền xem xét các loại hành động này vì nó cho là phù hợp hoàn toàn theo quyết định của mình.
 27. Quyết định của 188BET đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hoặc kết nối với các cuộc thi, may mắn kéo và cung cấp đặc biệt là cuối cùng và không có thư từ sẽ được áp dụng cho.
 28. Trong trường hợp có tranh chấp về đặc quyền tham gia của game thủ bên trong quảng cáo, tất cả các mối quan tâm liên quan đến việc trao quyền lợi hoặc các điều khoản và điều kiện, quyết định cuối cùng nằm với sự kiểm soát của 188Bet. Quyết định có thể sẽ được ràng buộc và không nên dễ bị tổng quan hoặc hấp dẫn bởi bất kỳ game thủ hoặc bên thứ 3.
 29. Những điều kiện và điều khoản này và bất kỳ mối quan tâm nào liên kết với nhau sẽ được kiểm soát bởi, và hiểu, theo luật Isle of Man và sẽ phải chịu quyền độc quyền tại tòa án đảo người.
 30. Không phù hợp, hãy xem trang web đối tác của chúng tôi